یادداشت:

چرا مالک عمار می شود؟حتمانامه سردار سلیمانی راخطاب به آقای روحانی در پشتیبانی از سخنان او دردفاع ازحقوق ملت ایران وبستن تنگه هرمز شنیده اید.

معاون دادستان کل کشور گفت: بیش از ۳۰ میلیون کاربر ایرانی با علم به داخلی بودن نرم افزار هاتگرام و تلگرام طلایی به آن‌ها مراجعه کرده‌اند و در واقع با یک رفتار معنادار فیلترشکن ایرانی را بر فیلترشکن خارجی ترجیح داده‌اند.