علف های هرز؛ راه حل مبارزه با تغییرات اقلیمی

بسیاری از افراد علف های هرز را شاق ساز می دانند؛ ولی براساس تجربیات یکی از کشاورزان، علف های هرز می توانند بوسیله احیای زمین های خشک و آسیب دیده دستیار و حتی کربن موجود داخل جوّ را هم جذب کنند. پیتر آندروس، کشاورز، بیش از ۶۰ سال پیش داخل دوران کودکی، تماشاچی بدوی تندباد شنی عمرش حیات. او درباره ی این طوفان می گوید:صدایش وحشتناک بود. ما در خانه نهان شده بودیم. کل آسمان تاریک شده حیات و روز بعد شاهد آثار وحشتناک آن بودیم.

جریان هوا بسیاری از درختان مزرعه ی آن ها را از جا کنده بود. بعضی از اسب ها و گاوها دچار خفگی شده بودند یا نمی توانستند در غبار به درستی نفس بکشند. این امتحان باعث شد پیتر به عقب طرز حلی برای احیای زمین های استرالیا برود. طوفان های گردوغبار معمولا در مناطق خشک و گرم رخ می دهند که پوشش گیاهی اندکی برای مهار گور دارند.

دیدگاه پیتر بوسیله زراعت پس از تجربه ی طوفان گردوغبار در کودکی تغییر کرد.

اندروس می گوید:این اتفاق باعث شد به فکر نحو حلی برای حفظ تعادل زمین باشم. در طول چند دهه، وضع حل هایی بخاطر تکثیر مولود خیزی زمین یاد گرفتم و هوشیار شدم هر ارضی سیستم طبیعی منحصربه ویژگی دارد. استفاده از وضع کشاورزی اروپایی در استرالیا فرمان اشتباهی وجود و زمین هایمان را خراب کرد و حالا باید به دنبال راهی بخاطر بازسازی و احیای آن ها باشیم.مقاله های مرتبط:تغییرات اقلیمی کندرو برنده از پیش بینی ها گزند وعده می شودکاهش تغییرات اقلیمی با مدیریت نیتروژن داخل کشت

آندروس در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰، به زراعت منیع علاقه مند شد. کشاورزی مستحکم بوسیله نوعی کشاورزی گفته می شود که به درک اکوسیستم و روابط بین جانداران زنده و محیط وابسته است. او برای ساخت آب راه و گیاهانسازگار با زمین خویشتن کوشید و از کودهای کیمیایی و علیق کش ها اجتناب کرد. هدف او، اضافه مقاومت و سازگاری زمین با آب وهوای منطقه حیات.

مشکلات اساسی وی، خشک سالی و رشد کاه های هرز به جای گیاهان مردمان بود. براساس این مشاهدات، او نتیجه گرفت دو عامل اصلی در حفظ کردن زمین نقش دارند: گیاهان و آب.

آندروس عمر خود را صرف یادگیری برای حفظ زمین کرد.

هر زمینی کانتورهای خود را دارد. در زمین شناسی، خط کانتور بخاطر خویشی دومتغیری برابر با منحنی است که نقاط با مقدار طبق را به یکدیگر وصل می نرم. تو اینجا عزم از کانتور، نقطه ی سرچشمه ی آب و نقطه ی روانی آب است. ارتکاب احیای زمین باید از بالاترین خال آغاز شود. سپس، جریان آب کُند می شود و برای فیلترکردن آب و کاهش سرعت آن از گیاهان و علیق ی هرز استفاده می شود. این روش کشت بعدها کشت نسل مراتبی طبیعی (NSF) نامیده شد.کاربرد از کاه هرز برای کاهش سرعت آب

سال گذشته، استرالیا بی آب ترین و گرم ترین شرایط آب و هوایی را به خویشتن دید که با موج های گرمایی قاره ای و روزهای زیاد داغ، سیستم جرقه شاخ و برگ ها (Bushfire) و بارش وزین باران و سیل در کوینزلند شمالی همراه بود. سوختن شاخ وبرگ ها نوعی آتش سوزی طبیعی است که در ماه های گرم و خشک استرالیا رخ می دهد.

براساس گزارش ها، تغییرات اقلیمی و ازبین رفتن زمین ها، به افزودن دما و حوادث اقلیمی موکد منجر شد که دراثر آن، استرالیا در چهار سال گذشته مشتعل ترین تابستان های خود را تجربه کرد. درنتیجه اکنون، بسیاری از مردم نمی توانند محصول خود را درس دهند یا غذا برای گاو و گوسفندان خویشتن تهیه کنند؛ به همین دلیل، مزارع خود را صرفنظر می کنند.

افزایش دما و گرمای بی معادل باعث شده بسیاری از انسان مزارع خود را ترک کنند.

انجمن حفظ کردن منابع طبیعی استرالیا (NCC) درباره ی جنگل زدایی های استرالیا، به خاص در نیوساوت ولز، هشدار داده و بوسیله گفته ی کیت اسمولسکی، مدیر اجرایی NCC، مقیاس نیستان زدایی در ۲۰ سال گذشته بی سابقه بوده است. براساس گزارش NCC، قطع درختان بوسیله انتزاعی کاهش بارندگی و گرم شدن آب وهوا و جلوگیری از پس انداز سازی کربن است.

روش زراعت سلسله مراتبی طبیعی (NSF) از چهار اصل واقعی تشکیل شده است: ۱. احیای باروری برای بهبود خاک؛ ۲. افزودن آب زیرزمینی؛ ۳. احیای پوشش گیاهی، به ویژه با کاه های هرز (درصورت لزوم)؛ ۴. حساسیت نیازهای منحصربه فرد زمین. البته، ایده های آندروس داخل سطح جهانی پذیرفته نشده اند. او دانشمند ازاله و تا سال ۲۰۱۳، سیاق کشت اش ازنظر علمی ثابت نشده بود.

احیای پوشش گیاهی با علف های هرز (درصورت لزوم) بخشی اساسی از روش کشاورزی سلسله مراتبی طبیعی محسوب می شود.

به اعتقاد بعضی منتقدان، مدیریت بهتر زمین و اجتناب از روش های کشاورزی مخرب، ازجمله پیمانه درختان، احتیاج بوسیله روش کشاورزی قبیله مراتبی طبیعی را بوسیله اولویت تبدیل می کند. تعدادی بی آرامی با پیشنهاد او برای مصرف از علیق های هرز نقیض اند؛ چراکه معتقدند پروژه های حفاظتی معمولا برای بهبود گیاهان بومی استرالیا بوسیله امر می مسئله و علف های هرز گیاهان بومی را از منابع کمیاب آبی محروم می کنند.علف های هرز بسیاری از زمین های بی آب استرالیا را احیا کرده اند

با تمام این ها، مزرعه ی آزمایشی NSF واقع داخل شرق کانبرا، جای پا مثبت علف های هرز را ثابت کرده است. این کشتزار ی آزمایشی داخل منطقه ی مولون کریک (Mullon Creek) صبر دارد که شبکه ای از زمین های ارگانیک است. شبکه ی راه حل های توسعه ی پایدار اداره ملل تو سال ۲۰۱۶، مزارع غریزی این منطقه را درون فهرست معدود زمین های کشت پایدار دنیا فراغت رحم و معیار کشاورزی سلسله مراتبی غریزی (NSF) را به عنوان مدلی جهانی توصیه کرد.

مولون کریک  قبل و سپس از تطبیق روش NSF

گری نیرن، مهتر مؤسسه ی مولون در منطقه ی مولون کریک است. این مؤسسه سازمانی آموزشی و پژوهشی بخاطر کشاورزی محکم و احیاکننده است که پروژه ی آندروس را ترقی می دهد. به عقیده ی نیرن، شکاف بوته های توت سیاه و قراردادن آن ها روی چاله اب ها و فیلتر آب، به احیای ابگیر و اکوسیستم آن منجر شده است.

مؤسسه ی مولون روش های کشاورزی NSF را به کشاورزان و دانشمندان و دانشجویان آموزش می دهد. این مؤسسه با هدف نظارت بر آبیاری با دستگاه های فشارسنج (برگ پیمانه گیری آب) با دانشگاه های استرالیای کانبرا و دانشگاه ملی استرالیا مشارکت می کند. نیرن می گوید:دانشمندان مدلل کرده اند کشاورزی سراب مراتبی طبیعی به افزایش جریان آب و سطح فترت آن منجر می شود.

به عقیده ی کارشناسان مؤسسه ی مولون، وضع NSF می تواند سطح رکود آب را افزایش دهد.

تیم پژوهشی مشغول کار روی جویبار دیگری است که ۲۰ هزار هکتار از زمین های کشاورزی را پوشش می دهد. براساس روش NSF، آن ها سدهای سوراخ داری را روی این نهرها می سازند. سدها از عقل باریک می شوند و برای کُندکردن جریان نهر، سوراخ سدها با خس و خاشاک توت پر می شوند.

با وجود باران اندک، نهر های آب جاری شده اند و زمین ها و خاک بی آب آن منطقه سرسبز شده اند. استفاده از آب بندهای گیاهی باعث می شود گور تازگی بیشتری بوسیله خویشتن جذب و پوشش گیاهی به خشکی امدن نهرها افزایش پیدا کند.

مزرعه ی طبیعی مولون کریک در سال ۲۰۰۵ قبل از اضافه پوشش گیاهی منطقه

نیرن در ادامه می گوید:کل فرایند را می استعداد بوسیله این صورت تفسیر کرد: ساخت اسفنج های بزرگ با علف های هرز. از این روش آموختیم تا وقتی علف های هرز به سودمان هستند، نباید آن ها را حذف کنیم. شاید تفکر کنید حیات مقادیر زیاد علوفه به معنی حاصل خیزنبودن زمین است؛ اما اگر علیق های هرز را حذف کنید، باید علف هرزه دیگری را جایگزین آن ها کنید.

در روش NSF، می توان از علف های هرز بخاطر ساخت آب بندهای غریزی نصیب برد. بوسیله گفته ی نیرن، گیاهان مردمان استرالیا هم به تدریج درکنار این کاه ها رشد خواهند کرد.جذب کربن

علوفه های هرز می توانند بوسیله نشانی منبعی برای جذب کربن هم انجام کنند. آن ها کربن جوّ را جذب و آن را بوسیله شکل دیگری ذخیره و به کنترل تغییرات اقلیمی دستیار می کنند.

علوفه های هرز با جذب کربن موجود در جوّ به کنترل تغییرات اقلیمی دستیار می کنند.

به گفته ی کریستا آندرسون، پژوهشگر اقلیمی مجری جهانی طبیعت در ایالات متحده، نیستان و اقیانوس و خاک می توانند کربن دی اکسید موجود در جوّ را جذب و ذخیره کنند. بوسیله باور ی آندرسون، میزان کربن دی اکسیدی که هر اکوسیستم می تواند جذب کند، به موقعیت و نحوه ی مدیریت آن وابسته است. او در دنباله می گوید:با اینکه بیشه ها بزرگ ترین ظرفیت پس انداز سازی کربن را دارند و می توانند به انتشار کربن و دیگر گازهای گلخانه ی کمک کنند، با متد های مخصوص کشاورزی غصه می توان پس انداز سازی کربنی را افزایش رحم. ما باید کربن جوّ را ازطریق گشایش مدیریت جنگل داری، محافظت و احیای تالاب ها، پوده ها (Peatland)، خزه های دریایی و گشایش کشاورزی جذب کنیم. پوده ها بوسیله توده ی گیاهان مُرده گفته می شود که تو یک خال جمع می شوند.

حالا این سؤال مطرح می شود که آیا پروژه های کوچکی قرین پروژه ی مولون کریک می توانند به جذب کربن و احیای زیستگاه ها کمک کنند؟ البته این شرایط زمانی به خراج می رسد که تعداد کشاورزان و مصرف این نحو اضافه پیدا کند. نیرن اضافه می کند:وقتی آب زمین را حفظ کردن کنید می توانید کربن را بی آرامی به آن برگردانید و بدین ترتیب به بهره وری و پایداری زمین کمک کنید.

امروزه، مدخل یدکی از نیو ساوت ولز و کوینزلند به زمین های بی آب و بایر تبدیل شده است.

ازآنجاکه بخش زیادی از جنگل ها بخاطر مقاصد کشت انبوه از بین رفته اند، جذب کربن هم کاهش پیدا کرده است. پاره های زیادی از نیوساوت ولز و کوینزلند به دلیل کشاورزی انبوه، به زمین های خشک و بایر تبدیل شده اند؛ اما معیار قبر و گیاهان دوبرابر کربن موجود داخل جوّ هستند. بنابراین باید حجم گیاهان را بخاطر جذب کربن نتیجه از سوخت های فسیلی افزایش داد.

سؤال اینجا است باتوجه بوسیله نسبت های فزاینده ی جنگل زدایی و فرسایش خاک، آیا پروژه های کوچکی مانند مولون کریک برای احیای زمین های کشاورزی کافی هستند؟ نیرن به این مسئله خوش بین است. او می گوید:این امر نیت می خواهد. ما فخر کردن می کنیم جوانان بوسیله روش NSF امیدوار شوند و امیدواریم با مدیریت آب و پوشش گیاهی، بتوانیم این زمین ها را احیا کنیم.

درحالی که رهبران گیتی کنار روال وضع ها و زمان کاهش نشرهای کربنی بحث می کنند، مزرعه ی پایدار مولون کریک استرالیا تأثیر کاه های هرز بخاطر جذب کربن و احیای رودخانه ها را ثابت کرده است. این گونه حل، راه حلی کوچک، ولی معنادار بخاطر حل مشکلات اقلیمی است.بیشتر بخوانید:کوآلاها درمعرض جدی خطر انقراض کارکردی قرار دارنددی زنگ کربن جوی به بالاترین سطح در تاریخچه انسانیت رسیدچگونگی و دلیل مرگ سیاره هاکاهش بیشه زدایی و فقر، با مدیریت محلی بیشه ها امکان پذیر می شودافزایش تاسیس بند و تولید انرژی صاعقه آبی؛ تهدیدی مبصر بخاطر رودها