خالی کردن ۳ بند تهران به برهان احتمال رخداد بارش های سیل آسا

به گزارش ایسنا، سید حسن رضوی درون مورد آخرین شرایط سدهای تهران گفت: بند طالقان سرریز شد و سد ماملو نیز در جاه سرریز شدن است. البته درون حال حاضر سه سد کرج، لتیان و ماملو دفع می شوند. به عبارت دیگر داخل حال حاضر خروجی سدها بیشتر از ورودی آن ها است.

وی ادامه عدل: تخلیه سدها به این دلیل رخساره می گیرد که دایره هواشناسی و مجموعه های مرتبط با وزارت نیرو برای روزهای آینده بارندگی سیلاب آسا را پیش بینی کرده اند که البته حدس وقوع آن ۵۰ درصد است. اما به دلیل این که گرفتار سیلاب نشویم سه گانه سد را تخلیه می کنیم. چنانچه تخلیه صورت نگیرد سدها سرریز خواهند کرد. اما در هر رخساره همه سدهای پنجگانه تهران به جز سد لار تا خاتمه خرداد سرریز می شوند. استاندارد ورودی و خروجی سدها

مدیرعامل انبازی آب منطقه ای تهران درمورد میزان ورودی و خروجی سدها نیز توضیح داد: در حال مجهز میزان ورودی سد طالقان حدود ۸۰ مترمکعب تو ثانیه است که به همان میزان تخلیه می شود. دخول بند لتیان حدود ۳۵ مترمکعب در وقت است که حدود ۴۰ مترمکعب تو ثانیه تخلیه می شود. ورودی سد ماملو حدود ۳۹ مترمکعب تو حین است که ۳۵ مترمکعب در لحظه خالی کردن می شود. ورودی سد کرج حدود ۳۵ و خروجی آن ۳۰ مترمکعب درون نفس است.

بر شالوده این گزارش چندی پیش رضوی درباره آخرین وضعیت سدهای استان تهران گفته بود مخازن سدهای استان تهران حدود یک میلیارد و ۳۰ میلیون مترمکعب آب دارند و تقریباً تا اواخر خرداد همه سدهای این استان بوسیله استثنای سد لار سرریز می کنند و مشکلی هم درباره شرایط خاص وجود ندارد.