علت مرگ دو فک خزری علنی شد

به گزارش ایسنا، قربانعلی محمدپور با اشاره به این که اوایل فروردین امسال لاشه ۲ نوزاد فک خزری درون پره صیادان رودسری پیدا شد، گفت: بدن این فک ها پوشیده از کرک سفید وجود.

وی افزود: پیاده شدن بن گزارش بیومتری و کالبدشکافی هیچگاه گونه علائم ضرب و جرح پیاده شدن روی لاشه ها دیده نشد و دلیل اجل هر ۲ فک خزری، خفگی در آب کنار پی گیرافتادن در تور ماهیگیران امتیاز داده شد.

محمدپور با اعلام این که در دریچه پیلور معده یکی از فک ها، گیر تو اثر بلع خرده ای خاکروبه پلاستیکی مشاهده شد، خاطرنشان کرد: اگرچه این انسداد عامل مرگ نبود، اما می توانست پس از گذشت چند روز و تمام شدن زمان گیر دستگاه گوارش، زباله پلاستیکی عامل اجل این گونه جانوری در خطر شکست شود.

وی تصریح کرد: فک خزری با اشتهار علمی Phoca Caspica و شهرت لاتین Caspean Seal تو گروه پستانداران دریایی نخجیر ممنوع است.