نهاد سبز قم پس از ۱۰ سال

احمد ظهرابی ۱۲ خرداد ۱۳۹۸ / ۰۱:۴۵

پس از داخل حدود ده سال خشکسالی در استان قم و کاهش موکد سفره های آب زیرزمینی و عبور از شرایط دست پاچه آبی در استان قم، با بارندگی های بهاری تو سال جاری چهره قم طراوت و نظام خاصی رک کرده و دشت ها و حاشیه تمامی جاده ها و راه های استان که تا پیش از این شاهد زمین های بایر و بی آب بودیم این روزها به موجب رویش گیاهان چهره ای سبز را شاهد هستیم. این باران ها به گونه ای بوده که بوسیله گفته کارشناس هواشناسی در ۳۲ سال گذشته بی سابقه بوده است. البته بنا کنار پیش دماغ های صورت پژمرده این چهره سبز قم دوام اضافی نخواهد داشت و تابستان گرمی را داخل قم پیش رو خواهد داشت.