فردا همه ارسی ها تعطیل اند

به گزارش ایسنا، همه کفش های زیر دیدن سازمان میراث فرهنگی، مهمانی فطر اما مشابه روزهای قبل از ۹ بامداد تا زمانه ۱۹ به فعالیت خود ادامه می دهند.

براساس تصویب نامه سه گانه سال قبل دایره میراث فرهنگی بوسیله موزه های کوچکتر نظر سازمان میراث فرهنگی، تعطیلی هفتگی کفش ها و اماکن تاریخی تحت پوشش این سازمان لغو و اعلام شده بود فقط ۶ روز از سال موزه ها تعطیل می شوند.

تو آن بخشنامه اعلام شده بود: ملکی ها، کاخ موزه ها و اماکن فرهنگی تاریخی مافوق پوشش سازمان میراث فرهنگی داخل روزهای ۱۴ خرداد به مناسبت رحلت پیشگاه امام خمینی (ره)، بیست و غره ماه رمضان بوسیله مناسبت شهادت حضرت امام علی (ع) ، بیست و پنجم شوال به وفاق شهادت حضرت معصوم جعفر صادق (ع) ، نهم و دهم محرم به ربط تاسوعا و عاشورای حسینی (عو ) بیست وهشتم ماه صفر بوسیله وفاق رحلت آستان رسول اکرم (ص) و شهادت جناب امام حسن مجتبی (ع) تعطیل اخبار شدند.

همچنین روابط اشتراکی موزه ملی ایران اعلام کرده است که این موزه برای اجرا پروگرام پایش محیطی امروز دوشنبه ۱۳ خرداد تا ساعت ۱۶ فعال است.
انتهای پیا