حدس آبگرفتگی معابر برخی نقاط کشور

سازمان هواشناسی با اعلام این پیغام سفارش کرد، تمهیدات لازم از سوی سازمان های ذی وابستگی برای کاهش خسارات احتمالی تو رویت گرفته شود و هموطنان این مناطق از توقف در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها خودداری کنند.

همچنین فریبا گودرزی کارشناس دایره هواشناسی امروز گفت که پیش بینی ها مدال می دهد امشب شدت بارش ها در ارتفاعات شرقی البرز مثل استان های تهران، سمنان و زاگرس در جنوب اصفهان خواهد بود. از این رو به هم وطنان توصیه کرد به علت شدت بارش داخل این مناطق برای جلوگیری از مخاطرات ناشی از رویداد غرش و برق و برق همراه با رگبار موقتی از تردد و استقرار داخل مناطق کوهستانی خودداری کنند، دامپروران و کوهنوردان نیز متجاوز مراقب باشند.

وی اظهار داشت: امروز پس ازآن از قفا برای نواحی شمال شرق، ارتفاعات خاوری البرز و شلنگ های مرکزی و جنوبی زاگرس رگبار باران گاهی با تیر کوچک و برق و وزش بادهای شدید موقتی پیش دماغ شده است.