شهرداری موظف به اجرای طرح تفکیک از مبدا خاکروبه است

به گزارش ایسنا، کیومرث کلانتری در حاشیه برنامه پاکسازی رودخانه کن با اشاره به این که اینگونه برنامه ها انسان پایه است و هدف از برگزاری آن سرایت فرهنگ زیست محیطی و درک مسئولیت پذیری بیشتر در بین آدم است، گفت: بر اساس قانون، حفظ فضا زیست وظیفه ای اشتراکی است و همه آحاد اجتماع تو قبال محیط زیست و طبیعت مسئولیت دارند.

وی داخل ادامه گفت: برنامه امروز یک حرکت نمادین است و پیام آن به کسانی که نسبت بوسیله هوا زیست کم لطف هستند و زباله های خویشتن را تو فطرت مختار می کنند این است که بگوید طبیعت متعلق به همگی است و هرکس آن را آلوده کند باید خویشتن مکرر آن را تمیز درنگ.

کلانتری با اقرار این که اجرای این برنامه ها درون واقع تحقق اصل ۵۰ قاعده بنیانی است که حفظ محیط زیست را شهریه عمومی می داند تصریح کرد: در حقیقت پسماند یک کالای اقتصادی است و درصد یدکی از آن قابل بازیافت است و  باید به چرخه بازیافت برگردد.

مدیرکل نگاهداری محیط زیست استان تهران تصریح کرد: البته درون مناظره پسماند صرفا استفاده کننده مسئولیت ندارد و تولیدکننده حزن دارای مسئولیت است.

وی در سرانجام با رمز به این که خوشبختانه فرهنگ زیست محیطی و مسئولیت پذیری انسان داخل قبال محیط زیست نسبت به گذشته متجاوز بهتر شده است ولی در فداکار مدخل ها با مشکل مواجه هستیم، گفت: در هرجایی که زیست باشد پسماند بی قراری هست و راهکار آن مدیریت متین بر پسماند است.

همچنین درون این برنامه خسرو آبادی – شهردار منطقه ٥ تهران – گفت: این منطقه یکی از اصلی ترین مناطق تفرجی غریزی تهران است که مردم درون اوقات فراغت به این منطقه مراجعه می کنند و حفظ کردن آن عظمت یدکی دارد.

وی با بیان این که اگر نتوانیم رود دره ها را حفظ کنیم دستخوش مشکلاتی می شویم، گفت: یکی از این مشکلات مدیریت سیلاب است. اگر این رودخانه ها لایروبی نمی شد، سیل سال گذشته صدمات یدکی به تهران وارد می کرد.

پادشاه آبادی با رمز بوسیله این که این مناطق غریزی متعلق به همه مردم است و برای روزی مندی از آن باید همگی دست به دست غصه دهیم و از آن حفاظت کنیم، تصریح کرد: شهرداری آمادگی این را دارد تا با شرکت همه بخش ها به ویژه شهروندان، اینگونه اقدامات را در سطح مناطق توسعه دهد تا بتوانیم شهری با محیط زیست بهتر داشته باشیم.

شهردار منطقه ٥ تهران در سرانجام از شهروندانی که جهت سوگ بوسیله این مناطق رجوع می کنند، صدای زیر مردانه ضمن روزی مندی از طبیعت، موضوع حفاظت و صیانت از رودخانه ها و مناطق طبیعی را تیمار مورد توجه استراحت داده و در این خصوص فضا زیست و شهرداری را در علت داشتن محیط زیستی سالم زیرفون یاری کنند.

به خشکی امدن اساس گزارش روابط اشتراکی اداره محیط زیست استان تهران امروز (۲۴ خرداد) تو یک پروگرام نمادین و فرهنگی با همت و انبازی محیط زیست استان تهران و شهرداری های مناطق ٢٢ و ٥ تهران با باهم اتحاد کردن بخشداری کن، دهیاری های محلی و همچنین همراهی تشکل انسان نهاد زیست محیطی رفتگران طبیعت و دیگر دوستداران و علاقه مندان محیط زیست پاره هایی از حاشیه نویسی رودخانه کن و پایه سولقان از وجود زباله پاکسازی شد.