خلیج فارس مواج می شود

محمدرضا انصاری روز دوشنبه گفت: نیز تو این مدت بر پی وزش باد، خلق کردن گرد و قبر نیز در مناطق مستعد استان بوشهر دور از انتظار نیست.

وی اضافه کرد: دمای هوا نیز بتدریج تو روز سه شنبه تا پایان هفته مسئله کاهشی دارد.

انصاری ادامه قسط: در ۲۴ ساعت گذشته برازجان دمای ۴۹ درجه را تجربه کرد و دمای محیط داخل شهرهای اهرم و خورموج نیز بوسیله ۴۸ درجه رسید.

وی گفت: تو این مدت دمای فضا در دیلم، عسلویه و جم نیز به ۴۵ منصب رسید و خورموج نیز با ۲۸ درجه کم ترین مقیاس دما را در استان بوشهر تجربه کرد.

انصاری افزود: تو ۲۴ شایسته کردن آینده آسمان استان بوشهر بی پیرایه تا کمی ابری همراه با وزش باد و گرد و مزار پیش بینی شده است.

کارشناس موسسه کل هواشناسی استان بوشهر گفت: در این مدت موجب وزش باد به نعوظ غالب سیرت غربی تا شمال با سرعت ۱۴ تا ۳۸ کیلومتر درون زمانه و هنگام بعد از قفا امروز تا تعاقب فردا ۱۸ تا ۴۶ گاهی تا ۵۶ کیلومتر در ساعت پیش دماغ شده است.

وی افزود: بخاطر ۲۴ زمانه آینده بالا موج یبوست ۹۰ تا ۱۸۰ و گاهی تا ۲۱۰ سانتی متر پیش بینی می شود.

انصاری اظهار کرد: فردا داخل بندر بوشهر زمان جزر اول غرق کردن ساعت ۱:۴۵ دقیقه بامداد، مرسوم ابتدا ۸:۲۸ بامداد، جزر دوم ۱۶:۰۵ و مرسوم دوم دریا ۲۲:۱۹ خواهد حیات.