سهم ۵۰ درصدی انرژی خورشیدی، بادی و باتری ها در چشم انداز صاعقه سال ۲۰۵۰

در آخرین گزارش مؤسسه ی پژوهشی BloombergNEF موسوم به New Energy Outlook، فرصت سرمایه گذاری تو انرژی های تجدیدپذیر معادل ۱۳.۳ تریلیون دلار اعلام شده که از این میان ۵.۳ تریلیون دلار متعلق به انرژی ورم و ۴.۲ تریلیون دلار متعلق به کارمایه خورشیدی خواهد بود. رادیکال ترین مؤلفه بخاطر این پیش دماغ های NEO هزینه ی نزولی تولید انرژی از این طور منابعی عنوان شده که بیشتر با نام هزینه ی تولید صاعقه (LCOE) شناخته می شود. هم اکنون در دوسوم از کشورهای جهان، منابع بادی و خورشیدی جزو کم قیمت ترین گزینه ها برای افزایش حجم تولید برق بوسیله شمار می روند.

داخل این گزارش، به نقش منابع سوخت فسیلی نیز اشاره شده است. سهم زغال سنگ درون زنبیل کارمایه جهان از  ۳۷ درصد به ۱۲ درصد افت خواهد کرد و نیروگاه های مبتنی به خشکی امدن بنزین نفت نیز به رخساره درخورتوجهی از بازار برق بر گذاشته خواهند شد. همچنین، پیش دماغ شده مجموع سهم نیروگاه های خورشیدی و بادی از ۷ درصد به ۴۸ درصد برسد.

نمایی از غروب آفتاب درون پس دکل های برق و توربین های بادی شهر نوئن در خلط برلین آلمان

افزوده شدن این ظرفیت فراوان از نیروگاه های بادی و خورشیدی، باتوجه بوسیله ماهیت متناوب این منابع و بستگی آن ها به وضعیت جوّی، خود مستلزم سرمایه گذاری کلانی در بسرنوشت شوم دچار کردن باتری ها خواهد بود و ظرفیت تنخواه ی لازم بخاطر این بخش همچنین احتمالا به ۸۴۰ میلیون دلار خواهد رسید. درصورت محقق شدن این مهم، می توان انتظار داشت ذخیره سازی انرژی بوسیله پایداری بیشتر شبکه ی برق و اصلاح فرستاده استعمال و تولید منجر شود. متیاس کیمل، از تحلیلگران مبصر گزارش NEO 2019 می گوید: تفریق های ما درباره ی شبکه ی صاعقه مشعر از تقویت بیشتر یکی از عمده ترین پیام های گزارش سابق NEO است؛ اینکه ماژول های فتوولتائیک و توربین های بادی و باتری های لیتیوم یون همچنان به کمبود قیمت خود ادامه می دهند. در ازای هر نصیب و قسمت دوبرابرشدن ظرفیت نصب تجهیزات فتوولتائیک و بادی و باتری ها در شبکه، نمونه خرج های راه اندازی در این بخش ها به نظام ۲۸ و ۱۴ و ۱۸ درصد هبوط خواهد کرد. درون سال ۲۰۳۰، قیمت کارمایه تولید یا ذخیره شده ی این سه نوع فناوری درمقایسه با انرژی تولیدشده داخل نیروگاه های زغال سنگی و گازی در هر خال از جهان اندک خواهد بود.مقاله های مرتبط:انرژی های تجدیدپذیر در ایران؛ ظرفیت ها و فناور ی هاادعای اضافه بها برق دراثر گسترش منابع بادی و خورشیدی

هم زمان با افزودن دسترسی صنایع حمل ونقل و حرارتی به انرژی صاعقه و الکتریکی شدن تجهیزات این دو بخش، مطالبه برای کارمایه برق درون اقتصادهای بی سابقه ۶۲ درصد نمو خواهد کرد. این در حالی است که نمو انرژی های تجدیدپذیر تاکنون به میانجی ی پرداخت یارانه های مستقیم دولتی و تعرفه های مالیاتی و طرح های معترف حمایت شده است. مؤسسه ی BNEF اندوه اکنون گونه مقررات را رجحان مهم تری بخاطر دولت ها شناساندن می کند. ِالِنا گیاناکپولو، مدیر صرفه جویی انرژی داخل این مؤسسه می گوید: دورانی که به اعمال تعرفه های حمایتی یمین حاجت داشتیم، دیگر به شیوه آمده است. بااین حال، بخاطر اتمام این روند گذار و کربن زدایی هنوز حاجت به تغییراتی درون محاکمه های فعلی حیات دارد. برای مثال، بازار برق باید بوسیله گونه ای اصلاح شود که بها فناوری های بادی و خورشیدی و باتری ها بوسیله روشنی مشخص شود.

او می افزاید گزارش NEO با رویکردی افسون شده از محاکمه نگاشته شده و فرض کنار آن است که بازار با عملکردی منطقی و منصفانه به تأمین کنندگانی فرصت پیروزی بدهد که برق را با کمترین قیمت نمایش کنند. چنین موضوعی از دیدگاه بسیاری از افراد مجرب تو مرزوبوم ی انرژی تجدیدپذیر و باتوجه به هزینه های اصلی این سنخ جهیز ها، ادعایی جسورانه به شمار می آید.

گفتنی است در فداکار از کشورهای جهان ازجمله ایران، هنوز از یارانه های دولتی داخل حمایت از صنایع تجدیدپذیر کاربرد می شود.بیشتر بخوانید:خودرو خورشیدی و الکتریکی لایت یر وان شناساندن شدنوکیا با انبازی پژوهشگران، عمر باتری ها را ۲.۵ طبق می کندفناوری شارژ علو سریع ۱۲۰ واتی ویوو؛ شارژ کامل باتری در ۱۳ دقیقهمزارع خورشیدی شناور؛ راهکاری بخاطر توقف گرمایش زمینiOS 13 بوسیله روشی هوشمندانه طول زندگی باتری آیفون را افزایش می دهد