چرا خرس قطبی تصویر انکارناپذیر تغییرات اقلیمی است؟

یکشنبه ی گذشته پس از حدود بیست سال، یک خرس قطبی داخل نوریلسک، قصبه صنعت واقع در سیبری که ازنظر تولید نیکل مشهور است، نظر شد. این خرس که بیمار، درمانده و لاغر حیات و دچار اسهال و آبریزش چشم همچنین بود، داخل پرگیر خانه دادن پرسه می زد. او از یک توده ی زباله تغذیه و در زمین یک کارخانه ی ماسه و ماسه فراغت می کرد. تو تصویری فراموش نشدنی، این خرس قطبی، فروتنانه ازمقابل صفی از موتور ها می گذرد، داخل حالی که پنجه هایش چرکین است و سرش را بوسیله جانب پایین نگه داشته است. چندین راننده در خودروی خویشتن را باز کرده اند و پیاده شدن آن ایستاده و در حال تماشای حیوان هستند.

خرس قطبی سرگردان بخاطر اینکه از شمالگان به این خانه دادن رسیده باشد، باید صدها مایل سیر تکاملی کرده باشد. خرس های قطبی برای شکار فک ها اعتماد بوسیله یخ دریا هستند و وقتی این یخ ها ذوب می شود، آن ها باید به ظهر منابع دیگر خوردنی بگردند یا اینکه گرسنگی بکشند. به حدس کارشناسان هوا زیست محلی علت سفر این خرس گرسنگی بوده است. طبق این استدلال، همین یک تصویر روایتی از سخت گیر تغییرات اقلیمی و نیز انعطاف پذیری نهاد است. ولی ظاهرا این چیزی نبوده که اتفاق محذوف است.

گروهی از متخصصان خرس قطبی را مورد بررسی قرار دادند و از روی تمیزی پوشش بدن او نتیجه گرفتند که اگر او چنین راه درازی را پیموده بود، پوشش بدنش این این طور تمیز باقی نمی ماند. شاید کسی او را در زمانی که توله بود، گرفته و به صورت پنهانی پرورش داده ولی به خیال سختگیری های اخیر و از ترس ایجاد دردسر او را رها کرده باشد. درهرصورت، کارشناسان بود وحش او را بوسیله یک باغ وحش منتقل کرده اند تا بتواند در آنجا تحت محافظت و علاج قرار گیرد.

این نخستین تصویر بحث برانگیز از یک خرس قطبی گرسنه زدودن. در سال ۲۰۱۷، پائول نیکلن و کریستینا میترمیر، ویدئویی از یک خرس قطبی منتشر کردند که تو نشست الجزایری بدون از خنک در منطقه ی شمالگانی کانادا شلنگ می زد و در حال گشتن یک حلب زباله بود. این خرس بسیار لاغر بود، پوششی پیشانی وصله داشت و آنقدر کوفته بود که هر آن ممکن بود بیفتد. نشنال جئوگرافیک این ویدئو را همراه متنی منتشر کرد که اشاره می کرد وضعیت خرس خراج تغییرات اقلیمی است. این ویوئو را حدود دو و نصف میلیارد نفر مشاهده کردند. اما برخی دانشمندان این نامه را به ترویج حقایقی بی محور متهم کردند. آن ها معتقد بودند هیچ راهی حیات ندارد که معلوم شود آیا تغییرات اقلیمی عزب علت گرسنگی کشیدن سبع بوده یا خیر و شاید صرفا بیمار یا پیری بوده است.

مقاله های مرتبط:حمله خرس های قطبی به خوش نشین داخل روسیهخرس های قطبی به سرعت در حال شکست هستندانقراض اولین پستاندار در اثر تغییرات اقلیمی 

درون پاسخ به این اتهام، نشنال جئوگرافیک توضیحی را بوسیله خامه میترمیر را منتشر کرد. نشانی این مطلب چنین بود: «عکاس خرس قطبی گرسنه بوسیله یاد می آورد که چه چیزی سهو شده است». تو این مطلب خراج گرفته شد که: «شاید اشتباه ما این بوده است که کل رمان را نگفته ایم: ما تو حال رویت تصویری بودیم که معارفه از آینده می رحم ولی نمی دانستیم چه چیزی برای این خرس قطبی اختصاص اتفاق محذوف است». علم ناقص عکاس، حقیقتی مبصر تر را که آن ها تقلا تو انتقال آن داشتند، کمرنگ کرد. داستان تغییرات اقلیمی تاحدودی ازطریق تصاویر خرس های قطبی گفته شده و البته تعجبی هم ندارد چراکه افزودن دما زیستگاه یخی آن ها را مورد تهدید راحتی داده است.

تصاویر اندوهناک شده از نوریلسک تو هفته ی گذشته، دقیقا مربوط بوسیله وضع ای زدودن که در پی تغییرات اقلیمی از خانه ی خود بیرون منفور شده باشد، بااین حال باز هم حکایتی از ظلم انسان است. به دلیل معادن نیکل و صنعتی ذوب فلز، نوریلسک یکی از آلوده ترین مناطق روی زمین است و متوسط غبطه بوسیله عمر تو این منطقه بطرف خانه سال کمتر از دیگر بخش های روسیه است. درون سال ۲۰۱۶، پسماندهای صنعتی حاصل از کارخانه ی نیکل جهت قرمز شدن رودخانه ی دالدیکان درون این دهکده شد. حضرت حیوانی که ما به دیدن آن در صنع زیبای دست نخورده عادات داشته ایم، موجب می شود که کل وضعیت بدتر و تیره و تار به نظر برسد. بااین حال، دیدن صفی از خودروها که تو حال تماشای موجودی هستند که انتشارات مولود از خود آن ها در حال خرابکاری زیستگاه او است، همچون مثالی از عدالت ترميمی است که در آن مجرم و فداکاری با یکدیگر رو بوسیله رو شده اند. این تصویر فرصتی کمیاب برای ما است تا عواقب اخلاقی آینده ی اعمال بوسیله نمایان بی خطر خود قرین رانندگی را ببینیم. هیچگاه سیاق افشاگری درمورد حقیقت واقعی تصویر نباید جهت شود که ما به سادگی از این صحنه بگذریم و با فکر کردن راحت به داخل خودروی خود برگردیم.بیشتر بخوانید:هر دقیقه منطقه ای به مدت معین یک زمین پیاده روی از نیستان های آمازون تخریب می شودرفتار عجیب حیوانات در مواجهه با خورشیدگرفتگی و ماه گرفتگیاحیای فراخ جنگل ها و واکنش چشمگیر آن بر کاهش روند گرمایش جهانیعلت افزودن دمای فضا در اروپا چیست؟رویکردی متفاوت برای مبارزه با عطارد با الهام از حیوانات