آیا واقعا بیشه های آمازون ۲۰ درصد اکسیژن ما را تامین می کند؟

این روزها اخبار یدکی تو خصوص آتش سوزی جنگل های صفت آمازون به گوش می رسد و رسانه های متنوع به تعاقب جهت شدت گرفتن این حادثه و همچنین تأثیرات آن بر اتمسفر زمینهستند. افزایش استاندارد این آتش سوزی عواقب رادیکال ای داخل سطح آب و هوای منطقه ای، تنوع زیستی غنی آمازونی، کیفیت فضا و سلامت انسان خواهد داشت؛ ضمن اینکه پیامدهایی هم در خصوص پاشیدن جهانی کربناز خود نشان خواهد داد. (البته هنوز اندوه این تأثیر در مقایسه با دی زنگ کربنمنتشر شده در اثر احتراق سوخت های فسیلی، ناچیز است). با این حال، یکی از پرسش هایی که تو این  موردمطرح می شود، این است: آیا مستقر است که آمازون ۲۰ درصد از اکسیژن اتمسفر ما را تأمین می کند؟ به تازگی رئیس جمهور فرانسه و ادیب طاس سازمان ملل متحد چنین ادعایی را مطرح کرده اند. حال آن که این طور بیانیه ای از اساس غلط است و از درک عیبناک عملکرد اکوسیستمناشی می شود. البته که دلایل یدکی بخاطر نگرانی داخل مورد آمازون و آتش سوزی های فعلی وجود دارد؛ اما از بین عدول کردن اکسیژن جو زمین ربطی به این موضوع ندارد!

جنگل های گرمسیری حدود ۳۴ درصد از فتوسنتز جهانی را تشکیل می دهد. لباس زیر، توزیع جهانی فتوسنتز در زمین را نشان می دهد. تکه های بزرگ قزل بیان گر بیشه های صفت هستند که آمازون نیمی از آن ها را شامل می شود.

در این میان، فتوسنتر تو جنگل های گرمسیری تو سطح بالایی عارض می گیرد؛ زیرا رشد گیاهان درون این جنگل ها به علت نبود زمستان و خشکسالی، طولانی مدت است. واحد در نظر گرفته شده برای مقدار کربن تو این شکل معادل گرم بر متر مربع است؛

داخل نهر اختصار شده این واحد کنار مبنای پتاگرم (Pg) آورده شده است. مقداری پتاگرم کربن توسط فتوسنتز جذب و ۲.۶۷ موافق همان مقدار، پتاگرم اکسیژن آزاد می شود. هر پتاگرم قطع 15^10 گرم یا هزار میلیون میلیون گرم است! درون تعدادی موارد به این واحد گیگاتن تیمار گفته می شود.

تو عملیات فتوسنتز، دی اکسید کربن هوا جذب شده و اکسیژن تولید می شود. معادله ی مشهور آن را قبلا در کتاب های درسی مدرسه دیده ایم:

6CO2 6H2O —> C6H12O6 6O2

بوسیله این ترتیب، از نسبت جرم مولکولی O2 (که ۳۲ گرم است) به بزه مولکولی کربن (۱۲ گرم) عدد ۲.۶۷ خراج می شود.

جدول موجود، کل فتوسنتز رخساره گرفته در هر یک از بیوم های اصلی زمین را مدال می دهد. برای محاسبه ی اکسیژن تولید شده در این بیوم ها لازم است که جمع اعداد کربن را در ۲.۶۷ ضرب کنیم. به این ترتیب، کل اکسیژن تولید شده در زمین حد ۳۳۰ پتاگرم محاسبه خواهد شد. این داخل حالی است که آمازون (که عزب نیمی از جنگل های بارانی زمین را بوسیله خود اختصاص داده است) ۱۶ درصد این مقدار را تولید می نرم که رقم آن برابر با ۵۴ پتاگرم است. پس این مطالبه که با اشتعال جنگل های آمازون ۲۰ درصد اکسیژن زمین از بین خواهد رفت، می تواند از این آمار نشات خمود باشد.مقاله های مرتبط:جگر های زمین می سوزند؛ آتش سوزی بی سابقه در جنگل های بارانی آمازونهر دقیقه منطقه ای به مدت معین یک زمین پیاده روی از جنگل های آمازون خرابکاری می شود

ولی این برداشت فقط اندکی از واقعیت است؛ بجهت فیتوپلانکتون های موجود در اقیانوس ها هم عمل فتوسنتز را عمل می دهند و سالانه ۲۴۰ پتاگرم اکسیژن تولید می کنند. بنابراین کل اکسیژن تولید شده از خشکی و غرق کردن وزن ۵۷۰ پتاگرم در سال خواهد بود. بنابراین، نسبت اکسیژن تولیدی آمازون بوسیله کچل اکسیژن تولید شده ۹ درصد است که رقم آن از حالت قبل کوچک خیس و البته جزئی تر است.

نکته ی مهم تر دیگر که معمولا عجیب گرفته می شود، این است که آمازون به کمیت ای که اکسیژن تولید می کند، درون کاربرد آن هم نقش دارد! این واقعیت تو نمودار والا علامت داده شده است.

گیاهان اکسیژن را از طریق فتوسنتز (فلش سبز رنگ) تولید می کنند. در واقع، گیاهان آمازون معادل بیش از نیمه اکسیژنی که تولید کرده اند را استعمال خواهند کرد که این استفاده به صورت فلش های آبی اثر جزیی نشان داده شده و بیان گر ۶۰ درصد اکسیژن مصرفی آمازون است.متابولیسم گیاهان مانند حیوانات ارتکاب می نرم. با این نفاق که این سازوکار در گیاهان کندتر است؛ در هنگام شب که فتوسنتزی عارض نمی گیرد، گیاهان یکی از جذب کننده های محض اکسیژن هستند! تو این میان، ۴۰ درصد از سهم اکسیژن پایا مانده توسط میکروب ها مصرف شده تا شاخ و تجهیزات های بی آب شده را تجزیه کنند. این فرایند هم با فلش های مشکی مشخص شده است. صیت این عمل، هتروترفیک است که معکوس عمل فتوسنتز شناخته می شود.

پهلو مبنای این نتیجه گیری ها، تسهیم مؤثر اکوسیستم آمازون در مقدار اکسیژن گیتی قطع صفر است! همین استدلال، درون تک دیگر اکوسیستم های روی کره ی زمین (که عمری اندک تیز از چندمیلیون سال دارند) صادق است.

سطح اکسیژن موجود در اتمسفر براساس تعادل نامحسوس فرآیندهای زمین شناختی، شیمیایی و بیولوژیکی روی مقیاس های زمانی میلیون ساله انتظام می شود. از این رو، موارد کوتاه مدت (یعنی کمینه تر از چند قرن هزار سال!) تأثیری پیاده شدن رقم اکسیژن اتمسفر زمین نخواهند گذاشت.شاید لازم نباشد ناراحت کمینه شدن اکسیژن جو زمین باشیم، اما افزودن دی اکسید کربن اتمسفر جای نگرانی دارد

اتمسفر زمین مملو از اکسیژن است. ۲۰.۹۵ درصد یا ۲۰۹۵۰۰ppm از جو زمین را اکسیژن پر کرده است. در مقابل، مقیاس غلظت دی اکسیدکربن نهر معادل ۴۰۵ppm است که نسبت به مقیاس اکسیژن متجاوز از ۵۰۰ برابر کم نمدار است و ارج سالانه ی آن ۲ تا ۳ درصد اضافه پیدا می کند. فعالیت های انسانی (که ۹۰ درصد آن مربوط به بنزین های فسیلی است) باعث شده است تا غلظت اکسیژن نسبت به سال ۱۹۹۰ بوسیله استاندارد ۰.۰۰۵ درصد افت کند. به موازات این فعالیت ها، غلظت دی اکسید کربن از سال ۱۹۹۰ تا بوسیله امروز، ۱۹ درصد تکثیر معلوم کرده است. این درصد زیاد قابل توجه است؛ در مقابل فعالیت های انسانی نقش مشخص تری در تولید دی اکسید کربن داشته اند. بوسیله همین دلیل، لازم است که داخل خصوص افزودن سطح دی اکسید کربن پناد نگران باشیم و لازم نیست که نگران اندک شدن مقدار اکسیژن شویم.بیشتر بخوانید:دانشمندان با مهندسی ژنتیک گیاهان، بوسیله جنگ تغییرات آب وهوا می روندآلودگی شهری چه تأثیری بر اشتی و شادی ما می گذارد؟سرعت کنونی انقراض گیاهان ۳۵۰ مقابل بیش از گذشته استشناسایی شکل جدیدی از آلودگی پلاستیکی با شباهت به عقل ریزهموز داخل آستانه انقراض راحتی دارد