مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری بوسیله آزمون گردشگری اضافه شد

به گزارش ایسنا به نقل از روابط اشتراکی معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، زاهد شفیعی گفت: پیرو ابلاغ دوره آموزشی «مدیریت اشتراکی تاسیسات گردشگری» توسط وزیر محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی داخل تاریخ ۲۳ تیر ماه امسال و پس از برگزاری جلسات مختلف کارشناسی دکه مطالعات آموزش گردشگری با نمایندگان کلیه ذینفعان این دوره اعم از تشکل های گردشگری مربوطه، موسسات و مدرسان آموزشی دوره های کوتاه مدت گردشگری و ناشرین شاخص در مملکت گردشگری و نصیب گیری از نظرات و پیشنهادات ایشان در گلچین منابع درسی دوره یادشده، مقرر شد با توجه به اهمیت ساماندهی و ارتقای سطح کیفی نیروی انسانی درون مدیریت تاسیسات گردشگری، این دوره نیز همانند دوره های آموزشی راهنمایان گردشگری و مدیریت متخصص سد (ب) به آزمون تمامیت افزوده شود.

او اضافه کرد: بر این اساس منابع درسی و عناوین دروسی که در آزمون تام مورد تقویم قرار خواهند گرفت شامل ۹ درس از مجموع ۱۷ درس دوره، به کلیه ادارات طاس استانی وزارتخانه متبوع در تاریخ ۱۳۹۸/۶/۳۰ ابلاغ شد.

مدیرکل آموزش و مطالعات گردشگری یادآور شد: کمی از دروس دوره مدیریت عمومی تاسیسات گردشگری شامل “آشنایی با انواع تاسیسات گردشگری”، “یار صنعت گردشگری”، “مدیریت و سرپرستی در تاسیسات گردشگری”، “آشنایی با اصول و ابزارهای بازاریابی و تبلیغات”، “مدیریت و نظارت کنار بسرنوشت شوم دچار کردن پذیرش”، “مدیریت و نظارت کنار بسرنوشت شوم دچار کردن مسکن داری”، “مدیریت و نظارت بر مدخل خوش آمد (غذا و نوشابه) “، “مدیریت و نظارت کنار بخش مالی و اداری”، “مدیریت و نظارت بر بخش تفریحی و مشغولیت”، “آشنایی اولین با واژه گردشگری”، “آشنایی اولین با زبان گردشگری”، “ایمنی، بهداشت و پیشگیری حوادث” و “تسلط های محدودیت و ارتباطی” است.

شفیعی گفت: دفتر مطالعات آموزش گردشگری همچنین بنا دارد در ادامه سیلان بررسی محتوای آموزشی دوره های کوتاه مدت گردشگری، نسبت به معاینه و بازنگری منابع درسی سایر دوره هایی که درون آزمون جامع مورد تخمین فراغت می گیرند اقدام یواش.

انتهای پیام