خنک کم داریم/ قاچاق متاع داخل اربعین غیرممکن است

یوسف افضلی بوسیله ایسنا گفت: طبق مجرا زمان بندی، موکب های ایرانی ها داخل عراق و مرزهای دو قلمرو از دهم تا بیست و پنجم ماه صفر برابر با ۱۷ مهربانی تا دوم آبان ماه برپا هستند. در مرزهای دو سرزمین همچنین آمادگی برای رجعت زائران خلق شده است و سعی می شود موکب های پرتوان همچنان برپا بمانند تا پری بیشتری از زائران به سرزمین برگردند.

او با تاکید بر این که خدمات موکب ها کاملا مجانی است و هیچ موکبی حق ندارد برای خدمات از زائران مبلغی ستاندن و خواه گزینشی رفتار کند، اظهار کرد: به موکب های ایرانی اطلاع دادن شده که نباید صرفا محلی برای اقامت دوستان، اقوام و اندوه استانی های خود باشند، چون نقش آن ها کمک رسانی به موکب های عراقی است و موظفند هر زائر ایرانی و یا خارجی را پذیرش کنند.

وی اضافه کرد: بخاطر همین کمیته ارزشیابی بوسیله عراق گسیل شده که روی عملکرد موکب های ایرانی نظارت داشته باشد تا آن ها تعهدات خود را اجرا و مسائل بهداشتی و خدماتی را نیز تجلیل کنند. اگر مشکلی در گزینش های دلخواه ای و یا قبض خرج به وجود آمده می استعداد به این کمیته خبر داد تا مورد بررسی قرار گیرند. اگر عملکرد این موکب ها تایید نشود قطعا مجوزشان برای گرداگرد بعد تمدید نخواهد شد.

او درباره انتقال بار موکب ها به عراق نیز گفت: اجناس مورد نیاز موکب ها با مجوز و از سر گمرک خارج می شود. خروج یکسری اقلام ممنوع است مانند برنج، گوشت، تخم مرغ و روغن که به انداز نیاز اربعین برای خروج آن ها از قلمرو درخواست مجوز شد و این مجوزها اندوه بین استان ها تقسیم بندی شده که آن ها حزن باید به گمرک اظهار کنند. در نتیجه تمهیداتی سنجیده شده که قاچاق کالا در قضیه در رو کالاهای تک نیاز در اربعین موافقت نیفتد.

نویسنده کمیته اسکان و تغذیه اربعین ابرام کرد: امکان برون رفت مایحتاج مهم در سیلان اربعین به هیچ وجه بود ندارد و باید مجوزهای لازم ستاندن و از طریق گمرک خارج شود.

وی با رمز بوسیله رفع مشکل آب آشامیدنی بوسیله اختصاص داخل گذرگاه های مرزی که درون زمان رفت زائران، تامین آن با چالش مواجه شده بود، اشعار کرد: برای تامین آب از معاون های شالوده مستضعفان؛ وزارت نیرو، فداکار بانک ها و خیرین استفاده شد و درحال فراهم کمبودی تو این مقدر شدن وجود ندارد و امیدواریم در زمان برگشت زائران نیز مشکلی برای تامین آب آشامیدنی نباشد.

افضلی مطمئن «یخ» را یکی از مشکلات حال مهیا موکب ها ذکر کرد و افزود: تلاش می شود بوسیله اندازه حاجت روزانه، یخ تامین شود، البته کمبودهایی حیات دارد ولی فعلا مساله حاد نشده، مگر آن که درون رجعت با حجم زیاد زائران مواجه شویم که در آن صورت حتما تامین یخ به یک چالش تبدیل خواهد شد.

انتهای پیام