عکس روز: برنده مسابقه گربه های خوشحال

به گزارش همشهری آنلاین، «گربه های وان» گه در اطراف حوض درست کردن وان ترکیهزندگی می کنند، بوسیله فکر داشتن چشم های دو اثر جزیی  معروفیت دارند. این گربه ها جثه نسبتا ارشد با موهای سفید و لکه های قرمز در اطراف طریق و پاها و چشم های به اثر جزیی آبی خواه کهربایی دارند یا چشم هایی با هر دوی این اثر جزیی ها دارند. این دو رنگ بودن چشم ها شاگرد از عارضه ای ژنتیکی به نام «سکتورال هتروکرومیا» است که باعث می شود عنبیه چشم دارای دو رنگ متفاوت باشد. Ozkan Bilgin / Anadolu Agency / Getty