آتش سوزی های آمازون یخچال های غریزی را ذوب می کنند

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، تو بررسی های این کارشناسان آمده است: اتش در بیشه های استوایی این منطقه به ذوب شدن یخچال ها در کوهستان های آند که داخل فاصله بیش از ۲۰۰۰ کیلومتری قرار دارند، منجر شده است.

این بررسی علامت می دهد آتش سوزی در مناطق جنگلی برزیل، پرو و بولیوی ذوب شدن یخچال ها در کوه های آند را ۱۴ درصد تو سال تکثیر داده است. نیز ظن ذوب شدن هرچه بیشتر یخچال های طبیعی بود دارد زیرا برف های پوشیده شده با کربن سیاه یا ذرات گرد و غبار، نور خورشید کمتری را بازتاب می دهد.

همچنین مطالعه دیگری که در سال ۲۰۱۶ میلادی تو برزیل انجام گرفت، مدال قسط زمان کوتاه برخی از مناطق پوشیده شده با یخچال های غریزی در کوه های آند از دهه ۱۹۷۰ بوسیله نیمه کاهش فاش کرده است.

در این بررسی، محققان برزیلی به وارسی داده ها مربوط به آتش سوزی های جنگلی درون فاصله سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶ در پهلو اطلاعات مرتبط با حرکت دود، باران باران، برف و ذوب شدن یخچال ها پرداختند. به گفته آنها انباشت متناسب توجهی از ذرات غبار با افزودن ۱۱ تا ۱۳ درصدی ذوب یخچال های طبیعی در سال همراه است و حیات کربن سیاه احتمال ذوب شدن را ۱۲ تا ۱۴ درصد بیشتر می کند. تأثیر آتش سوزی های جنگلی بر یخچال های طبیعی