قمی خطاب به دریافت کنندگان حقوقهای نجومی؛

این پولها باید به بیت المال باز گردد

نماینده مردم پاکدشت دررابطه با حساسیت مردم در خصوص حقوقهای نجومی گفت: مردم به مسئله دریافت حقوقهای نجومی حساس شده و این قضیه باعث دلسردی مردم شده است مردم از مسئولین توقع رسیدگی هرچه سریعتر آن را دارند. این مسئله وارد است که چرا دقت کافی انجام نشده که این مسئله اتفاق افتاده است، الحمدالله مسئولین به این قضیه حساس شده اند و در حال پیگیری هستند.

به گزارش پایگاه خبری پاکدشت۲۴: ” محمد قمی” نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با پاکدشت۲۴، حقوق های نامتعارف، عنوان کرد: آنچه در جوامع برای ثبات حکومتها به آن نیاز است برپایی عدل است، عدالت جز اصول دین ما و با عدالت عجین شده است و در نقطه مقابل این مسئله ظلم وتبعیض میباشد. تبعیض اساس حکومت را تخریب میکند، امروز حلقه مفقودی بشریت عدل است، عدالت در جامعه گم شده است به همین دلیل است که ما شاهد به وقوع پیوستن اینگونه مسائل هستیم.

قمی گفت: اینگونه افراد چگونه در مقابل خون شهدا وفداکاری جانبازان وایثار گران قد علم میکنند و اینگونه به بیت المال هجوم میآورند؟ اینها مدیر نیستند وبرای بیت المال ارزشی قائل نیستند، آنها فقط وفقط خودشان را میبینندو به گسترش ظلم وتبعیض در جامعه کمک فراوانی میکنند، معروف واقعی را فراموش کرده وانحراف از جامعه همان معروفی است دولت و نظام جمهوری اسلامی باید انجام دهد.

وی افزود: طبق احادیث مختلف حساسیت امام علی(ع) و تمامی ائمه(ع) را در مقابل دست درازی به بیت المال میبینیم، که چگونه با اینگونه دست دازی ها برخورد مینمایند. این افراد به ظاهر مدیر باید نه تنها این مبالغ اخذ شده را برگردانند بلکه جریمه آنرا باید پرداخت کنند و در هیچ مشاغل اداری به کار گیری نشوند، باید کاملا ترد شوند و قوه قضایی حتما ومحکم با اینگونه افراد برخورد کند.

نماینده مردم پاکدشت در مجلس شورای اسلامی در ادامه بیان کرد: در کشوری که مردم با حقوقهای کم وتورم زندگی میکنند شما چگونه عقلتان ، دینتان و غیرت اسلامیتان اجازه داد تا اینگونه مبالغ را دریافت کنید. برخی از این افراد کارشان را اینگونه توجیح میکنند که هیئت مدیره پرداخت کرد، باید خطاب به این افراد گفت تو چگونه دریافت کردی؟

وی در ادامه بیان کرد: این قضیه باعث دلسردی مردم شده است مردم از مسئولین توقع رسیدگی هرچه سریعتر آن را دارند. این مسئله وارد است که چرا دقت کافی انجام نشده که این مسئله اتفاق افتاده است، الحمدالله مسئولین به این قضیه حساس شده اند و در حال پیگیری هستند.

در ادامه قمی از مسئولین درخواست کرد تا یکسان سازی در واریز حقوقها انجام پذیرد و در ادامه افزود: از مسئولین میخواهم در کنار بخورد با این قبیل افراد به حقوقهای پایین افراد کم درآمد جامعه نیز رسیدگی شود ویک ساماندهی اساسی انجام بپذیرد، باید کاری انجام پذیرد تا عدل به درستی در جامعه انجام پذیرد.

نماینده مردم پاکدشت در پایان این گفتگو خاطر نشان کرد: در قرآن وقانون اساسی به برپایی عدل توجه ویژه ایی شده است، باید مسئولین توجه کنند تا زمینه گسترش فساد را از بین ببریم. این حقوقهای نجومی مصداق بالای بی عدالتی وظلم در جامعه است و از آن بدتر این است که چشمانمان را به این مسئله ببندیم و به گسترش آن کمک کنیم.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.