دسته‌بندی: اخبار پاکدشت

مجمع بسیج شهرستان پاکدشت نشستی با موضوعات محوری اقتصادی، فرهنگی ،آسیب های اجتماعی ، ارتقاء معنویت جامعه ، افزایش سطح علمی برگزار کرد و در انتهای بیانیه ای را صادر کرد .

به گزارش پاکدشت ۲۴: مجمع بسیج شهرستان پاکدشت  نشستی با موضوعات محوری اقتصادی، فرهنگی ،آسیب های اجتماعی ، ارتقاء معنویت جامعه ، افزایش سطح علمی  برگزار  کرد و در انتهای بیانیه  ای را صادر کرد . بسم ا… الرحمان الرحیم رمز موفقیت و سربلندی ملت ایران در پیشبرد generique cialis اهداف و آرمان‌های مقدس انقلاب […]