برچسب: ابهام در بخشنامه بانک مرکزی/ سپرده‌گذاران ارزی پولشان را به کدام «اسکناس» پس بگیرند؟