برچسب: تعزیرات حکومتی پاکدشت

علی نورنژاد، رئیس اداره تعزیرات حکومتی پاکدشت، در حاشیه بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان پاکدشت گفت: با هدف کنترل و نظارت بر قیمت‌ها، بازرسی از واحدهای صنفی با همکاری تعزیرات حکومتی، فرمانداری، شبکه بهداشت، اداره صنعت و نیروی انتظامی در این شهرستان انجام شد.