برچسب: حقوق بشر

حضرت علی(ع) در رابطه با رعایت حقوق مردم و اقشار مختلف جامعه به فرمانروایان و حکمرانان منصوب خود دستورات و توصیه هایی نموده است و بر رعایت عدالت و مساوات در برخورد با آنان تاکید می نماید.