برچسب: دانشگاه آزاد سال آینده در مناطق محروم افزایش شهریه ندارد+ دانشگاه آزاد + پاکدشت 24

ولایتی در نشست خبری:

رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد با اشاره به اینکه این دانشگاه در مناطق محروم افزایش شهریه برای سال آینده ندارد، گفت: وابستگی بودجه دانشگاه آزاد به شهریه پنج درصد کاهش یافت.