برچسب: شهدای مدافع حرم

امام جمعه پاکدشت در خطبه های نماز عبادی – سیاسی، گفت: از مسئولین محترم قوه قضائیه کشوری وشهرستان پاکدشت می خواهیم با سودجویان شدیدا برخورد کنند، باید بیت المال به جایگاه خودش باز گردد، تبعیض طبقاتی بین مردم باید از بین برود، چرا باید برخی از حقوق های نجومی برخوردار باشند وبرخی اجاره خانه ونان خانواده را به زحمت درآورند