برچسب: شورای شهر و شهردار پاکدشت با فرمانده سپاه دیدار کردند+ درویشی