برچسب: فرمانده سپاه

فرمانده کل سپاه پاسداران ماهیت اصلی سپاه را نظارت بر انقلاب دانست و تصریح کرد: برای ایفای نقش انقلابی در مقابل بحران های موجود که سخت تر از فتنه ۸۸ می باشند باید تقوا ، عمل انقلابی ،درایت و آمادگی کافی داشته باشیم.