برچسب: پاکدشت

وزیر بهداشت کابینه موسوی

موسوی یا یک مریض روانی است یا اینکه از خائنین مسلم است. اگر من بخواهم به او احترام بگزارم، می‌گویم روانی است و از نظر روانی مشکل داشت؛ آدم دارای روان عادل نبود.

اولین سایت مردمی در پاکدشت عزت‌الله ضرغامی:

رئیس اسبق صدا و سیما عنوان کرد: خاطرات مرضیه دباغ از ساواک و شکنجه‌های وحشیانه جسمی و روحی روی او و دخترش رضوانه، به تنهایی برای رسوایی رژیم شاهنشاهی و حقوق بشر آمریکایی کافی است.